top of page
Team aan tafel werken

SLIM
subsidie

Man met rugtas, avontuur, planten

Tot 80% vergoed van je investering in leren en ontwikkelen

Wees er snel bij! Inschrijven in september 2023

In het
KORT

In september kunnen mkb-ondernemingen weer subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op leren en ontwikkelen in hun organisatie. Denk hierbij aan het invoeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken (POP-cyclus) en het opzetten van een digitale bedrijfsschool (academy).

KeyWe Organisatieontwikkeling heeft hier een uniek aanbod voor. Met onze software-applicatie My Hero’s Journey kunnen wij snel en daadkrachtig een digitale POP-cyclus en bedrijfsacademy implementeren. De kosten die u hiervoor maakt worden tot 80% vergoed vanuit de SLIM-subsidie. Wij helpen je bij het aanvragen van de subsidie!

SLIM
subsidie

Wat is de aanleiding voor deze subsidie?

In de huidige arbeidsmarkt is het voor werkgevers van belang om te investeren in een positieve leercultuur en een leerrijke werkomgeving. Dit zorgt ervoor dat zij hun onderneming of instelling toekomstbestendig behouden, aantrekkelijk zijn voor nieuw personeel en dat medewerkers inzetbaar en productief blijven. Alleen op deze manier kan worden meegegaan op de dynamische arbeidsmarkt.

 

Het kabinet zet stevig in op een leven lang ontwikkelen (LLO) met een meerjarig actieprogramma. In deze aanpak staat het stimuleren van eigen regie centraal, zodat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) draagt hieraan bij. Het doel van de subsidieregeling is om ondernemers in het mkb te stimuleren om meer in te zetten op leren en ontwikkelen.

Welk probleem wordt hiermee aangepakt?

Een cultuur gericht op een leven lang ontwikkelen is in het mkb minder sterk ontwikkeld dan bij grotere bedrijven. Het is voor werkgevers in het mkb vaak lastig om scholing en ontwikkeling een vanzelfsprekend onderdeel te maken van het werk. Ze hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven.

 

In het kader van de Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf.

KeyWe
aanbod

Wat bieden wij jullie?

Wij kunnen jullie bijvoorbeeld begeleiden bij het inrichten en invoeren van een digitale POP-cyclus en bedrijfsacademy met e-learnings. Beide worden voor jullie organisatie op maat gemaakt in de app My Hero’s Journey.

Welke stappen doorlopen we?

Het traject bestaat uit de volgende stappen:

  1. Beoordelen van de huidige POP-cyclus en bepalen van uitgangspunten voor de nieuwe POP-cyclus.

  2. Inrichten van de nieuwe POP-cyclus met gebruikmaking van de app My Hero’s Journey.

  3. Invoeren van de nieuwe POP-cyclus. O.a. een kick-off met het personeel, maar ook het opleiden van de leidinggevenden om de nieuwe POP-cyclus eigen te maken en de ontwikkeling van hun medewerkers te kunnen faciliteren.

  4. Inventariseren welke opleidings- en ontwikkelingsbehoefte er is bij jullie medewerkers en leidinggevenden.

  5. Inrichten van een digitale academy in de app My Hero’s Journey. Dit bestaat uit diverse e-learnings, die gericht zijn op het eigen maken van essentiële soft skills.

  6. Invoeren van de digitale bedrijfsschool.

  7. Borgen van de POP-cyclus en digitale bedrijfsacademy, zodat we zorgen dat medewerkers het blijven gebruiken.​

Wat levert dit traject op?

Het resultaat is dat medewerkers worden gefaciliteerd in hun persoonlijke ontwikkeling en worden gestimuleerd om hun competenties (kennis, vaardigheden en houding) continu verder te ontwikkelen. Het uiteindelijke effect is dat er een bedrijfscultuur ontstaat waarin leren en ontwikkelen op het werk vanzelfsprekend is. Oftewel een positieve leercultuur en leerrijke werkomgeving.

De SLIM-subsidie wordt aangevraagd met een op maat gemaakt programma waarin we verschillende elementen van onze diensten en tooling combineren tot een effectief en inspirerend programma. 

Laat ons je terug bellen over de SLIM mogelijkheden

Vul het formulier in en wij nemen vrijblijvend contact met je op.

Inspiratie_edited.png

Bedankt voor je aanvraag!

bottom of page