top of page
BLisss logo

Blisss Software

Integrale aanpak voor persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling

Strategieontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Introductie

Blisss is een softwareleverancier uit Nijmegen en is gespecialiseerd in ERP en Apps voor productiebedrijven en groothandels. Dit bedrijf wil bekend staan als dé professionele en vooruitstrevende ICT-partner voor innovatieve software-oplossingen. Een bedrijf waarin kennis, expertise en klantbeleving centraal staat. De manier waarop ze dit willen doen is door hun medewerkers op één te zetten.

Groei-vraag

​Vanuit de oorspronkelijke vraag om een aantal soft skill trainingen te verzorgen, is de behoefte ontstaan om dit in te bedden in een organisatiebreed ontwikkeltraject. Essentieel hierbij is dat leidinggevenden leren hoe ze persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling kunnen faciliteren.

KeyWe-programma

De KeyWe Ontwikkelaanpak bestaat uit vier fasen: (1) Vaststellen, (2) Verbeelden, (3) Vormgeven en (4) Verrichten. Parallel hieraan lopen nog twee sporen: (I) Leren en ontwikkelen en (II) Plannen, meten, evalueren en bijsturen.

 

Als eerste stellen we vast waar de organisatie nu staat. Dit is de huidige positie, oftewel de ‘As-is’-situatie.

De tweede fase is het verbeelden van waar de organisatie naar toe wil. Dit is de ambitie voor de toekomst, oftewel de ‘To be’-situatie.

In de derde fase geven we samen vorm aan het organisatietraject. Dit betekent dat we een programma ontwerpen met initiatieven die bijdragen aan ambitie van het bedrijf.

Vervolgens begeleiden we de organisatie bij het verrichten van deze initiatieven.

 

Hiertoe introduceren en implementeren we de KeyWe Ontwikkelstructuur, geïnspireerd op de Scrum-methode (Agile werken). Dit zorgt ervoor dat kort-cyclisch werken aan ontwikkelactiviteiten continu aandacht krijgt, impact heeft en de voortgang meetbaar is. We merken dat ontwikkeling hierdoor een onderdeel wordt van de organisatiecultuur. We hebben ‘facilitators’ opgeleid om de verschillende initiatieven te begeleiden.

 

Een belangrijk doel van onze aanpak is het creëren van een omgeving waarin leren en ontwikkelen op het werk gewoon is. In dit kader hebben we POP-cyclus van Blisss verbeterd en digitaal ingericht met onze app My Hero’s Journey. Daarnaast hebben met dezelfde app een digitale bedrijfsacademy ingericht. Dit fungeert als verlengstuk van de fysieke soft skill trainingen die wij verzorgen.

 

Jaarlijks organiseren we een ‘Blisss-dag’ waarin we terugkijken naar de initiatieven die we hebben uitgevoerd en welke resultaten dit heeft opgeleverd. Ook bepalen we nieuwe initiatieven om aan te werken en kunnen mensen zich hiervoor aanmelden. Bovenal is het een leuke dag, waarbij teambuilding en plezier voorop staan.

Resultaat

  • Er wordt structureel en systematisch gewerkt aan initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van Blisss.

  • De leidinggevenden zijn bekwaam in het faciliteren van mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

  • De medewerkers werken continu aan hun persoonlijke effectiviteit met behulp van de digitale POP-cyclus en bedrijfsacademy in My Hero’s Journey.

  • Er zijn grote stappen gezet richting de toekomstdroom en ambitie van Blisss.

KeyWe maakt van leiderschapsontwikkeling een avontuur! Met goede werkvormen en veel beleving. High energy, high impact.

HR manager - Technologiebedrijf

servicerichte dame
bottom of page