top of page
DS Smith logo

Continuous Leadership Journey

Leiderschap- & cultuurprogramma

Cultuurverandering

Leiderschapsontwikkeling

Teamontwikkeling

Introductie

DS Smith is wereldwijd een toonaangevende leverancier van duurzame verpakkings-oplossingen, papierproducten en recyclingdiensten. Het internationale bedrijf heeft een duidelijke groeiambitie met een focus op People Performance. Het benutten van het volledige potentieel van hun mensen staat hierbij centraal.

Groei-vraag

​DS Smith heeft ons gevraagd om een duidelijke leiderschapsvisie te creëren en een roadmap om die visie te realiseren. Kernvraag daarbij is: Hoe brengen we mensen in ontwikkeling en hoe maken we ontwikkeling meetbaar?

KeyWe-programma

Als eerste stap hebben we vastgesteld waar de organisatie nu staat qua leiderschap en waar ze heen wil. Wat zijn de strategische doelen en uitdagingen van DS Smith? Wat zijn de kernwaarden? Waar loop je als leider tegen aan? Wat is er al in de organisatie aanwezig dat goed werkt? Wat missen we nog? Welke teamtools gaan ons helpen onze doelen te bereiken? Op basis van deze input hebben we gezamenlijk een Leadership Journey vormgegeven. Uit welke elementen moet de journey bestaan? Welke leiderschapsaspecten moeten aandacht krijgen?

 

De Leadership Journey bevat diverse Toolbox items die we achtereenvolgens hebben ingevoerd. Toolbox items zijn werkvormen voor teamleiders om op interactieve wijze in gesprek te gaan met hun team en gezamenlijk doel, taken en resultaten vast te leggen. Voorbeeld zijn een ‘Personal Development Plan’, een methode om te ‘Reflecteren’ en de ‘20 minute coaching’-techniek.

 

Elk kwartaal pakken we een nieuw onderwerp aan. We starten op MT-niveau met een MT Toolbox sessie. Het start allemaal vanuit de leiding, zij moeten vanaf dag 1 het juiste voorbeeld geven. Vervolgens trainen we de teamleiders op de diverse sites. Hoe kijken zij naar het onderwerp, wat zijn hun verwachtingen en wat is de gewenste uitkomst? De leiders rollen de Toolbox items uit in hun team en zetten de norm qua focus en verwachtingen. Alle medewerkers hebben vervolgens 1-op-1 gesprekken met hun leidinggevende om op persoonlijk niveau ontwikkelpunten te bepalen waar zij mee aan de slag gaan.

Resultaat

  • De deelnemers doorlopen succesvol het leiderschapsprogramma.

  • Het teamleider-overleg wordt door deelnemers vormgegeven en voortgezet.

  • Het managementteam wil het programma breder trekken en leiderschap in de gehele organisatie uitrollen. 

 

Uit deze wens volgt het 'Jij staat voorop' cultuurprogramma  met een mensgerichte leiderschapsaanpak waarin de beleving en behoefte van medewerkers meer aandacht krijgt en in balans komt met prestatieverwachtingen. Resultaat:

  • Grote mate van verbinding en vertrouwen in de organisatie.

  • Grote mate van eigenaarschap bij medewerkers voor het realiseren van resultaten en doelen in de organisatie. 

KeyWe maakt van leiderschapsontwikkeling een avontuur! Met goede werkvormen en veel beleving. High energy, high impact.

HR manager - Technologiebedrijf

Servicegerichte dame
bottom of page