top of page
Neways logo

Neways Electronics

Culture & Leadership Program

Cultuurverandering

Leiderschapsontwikkeling

Teamontwikkeling

Introductie

Neways is een internationaal elektronicabedrijf met meer dan 50 jaar ervaring en een trotse technologie- en innovatiepartner voor klanten in haar sector. Neways ontwikkelt en levert elektronica die bijdraagt aan belangrijke duurzaamheidsthema’s.

Groei-vraag

Neways heeft ons in eerste instantie gevraagd om een leiderschapsprogramma voor hun ‘high potentials’ te ontwerpen en begeleiden. Een programma dat hun meest talentvolle medewerkers klaarstoomt om de leiders van de toekomst te worden.

 

Vervolgens is de wens ontstaan om te werken aan cultuurverandering in het licht van de nieuwe strategische koers en de kernwaarden (culture values) die de leiding heeft bepaald. Een strategie en werkomgeving waarin de medewerker centraal staat. Wij zijn gevraagd om een programma te begeleiden waarin alle medewerkers van Neways de nieuwe kernwaarden kunnen eigen maken.

KeyWe-programma

Leadership program

KeyWe heeft voor de high potentials van Neways een internationaal leiderschapsprogramma ontwikkeld van 12 maanden. Hierin staat continue leren in de praktijk centraal. We gebruiken hiervoor de My Hero’s Journey-app en bouwen voor Neways een ‘leadership library’ op met fysieke en digitale bouwblokken. Hierdoor kunnen we verschillende leiderschapsprogramma’s binnen de organisatie neerzetten die met dezelfde ‘learning & development principes’ werken en dezelfde taal, inhoud en hoge mate van interactie hebben. 

 

International network of change agents

KeyWe faciliteert een netwerk van change agents waarin informeel ‘change leadership’ centraal staat. Het zijn medewerkers die zich één dag in de week inzetten als expert in het begeleiden van cultuur- en teamsessies. Ze zijn niet verantwoordelijk voor de verandering, maar zijn wel de drijfveer van verandering. Zo creëren we een netwerk van 20 change agents verdeeld over 4 landen. Elke twee maanden is er een bijeenkomst en de change agents worden door lokale management teams actief ingezet in het activeren van mensen.

Culture value deployment

KeyWe begeleidt het uitrollen van de kernwaarden (values) van Neways in al haar bedrijven. Met de input van 30 medewerkers en de Raad van Bestuur – en in nauwe samenwerking met corporate HR – hebben we gedragskenmerken (value behaviours) uitgewerkt. Deze gedragskenmerken maken het voor leiders en medewerkers mogelijk om gedrag te spiegelen en bespreekbaar te maken. Vervolgens hebben we ‘toolbox-items’ gemaakt voor alle kernwaarden. Met deze toolbox-items is het mogelijk om elke maand of ieder kwartaal een bepaalde kernwaarde centraal te stellen in de organisatie. Ook hebben we een duidelijke structuur neergezet waarin de kernwaarden op bedrijfsniveau, teamniveau en persoonlijk niveau (1-op-1) worden besproken.

Resultaat

  • We hebben 3 lichtingen high potentials opgeleid met het leiderschapsprogramma en inmiddels begeleiden we ook soortgelijke programma’s op andere niveaus binnen Neways.

  • We hebben 20 change agents opgeleid die de verschillende Neways-bedrijven begeleiden.

  • Er zijn 8 toolbox-items gemaakt in 3 talen met interactieve werkvormen om de gewenste cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling handen en voeten te geven in de praktijk.

  • De kernwaarden zijn uitgerold in 4 landen. Alle Neways-bedrijven zijn hier maandelijks mee bezig en gebruiken de toolbox-items onder begeleiding van een change agent.

 

Neways werkt continu aan de cultuur en leiderschap die de innovatieve aard van het bedrijf en de forse groei-ambitie mogelijk maakt. Op deze manier helpen wij Neways bij het waarmaken van hun strategie en resultaten.

KeyWe maakt van leiderschapsontwikkeling een avontuur! Met goede werkvormen en veel beleving. High energy, high impact.

HR manager - Technologiebedrijf

blije vrouw
bottom of page