top of page
BSU logo

BSU UC & IT

Gamechanging Cultuur Programma

Cultuurverandering

Verdermanagement

Teamontwikkeling

Introductie

BSU is een gamechanger in de wereld van information technology (IT) en unified communication (UC). De ICT-branche is continu in beweging en je moet als bedrijf ‘on top of the game’ zijn om ontwikkelingen bij te houden, eigen te maken en om te zetten in waardevolle producten en diensten voor klanten. Dit vraagt specifieke, gamechanging gedragskenmerken van de medewerkers.

Groei-vraag

BSU heeft ons gevraagd een intern programma te ontwerpen en te begeleiden om alle medewerkers in de organisatie mee te nemen in de nieuwe identiteit van het bedrijf. Een programma om de ‘corporate identity’ te laden, wat moet leiden tot duidelijke executie van gamechanging gedrag. De kernvraag hierbij is: Hoe zorg je ervoor dat iedereen binnen BSU, van het MT tot de werkvloer, voelt wat gamechanging is en hiernaar handelt?

KeyWe-programma

Met het MT van BSU hebben we een programma vormgegeven waarin we in een kwartaalritme werken aan het versterken van de gamechanging cultuur en gedragskenmerken.

 

We hebben Gamechange Agents opgeleid om mensen in de organisatie te faciliteren bij de cultuuromslag. De agents begeleiden teams en individuele BSU’ers bij het eigen maken van gamechanging gedrag. Een belangrijke succesfactor is hierbij geweest dat de agents zelf hun rol  hebben mogen vormgeven.

 

Elk kwartaal worden de volgende activiteiten doorlopen:

  • Voorbereiden van de interventie;

  • Uitwerken van de werkvorm en het bijbehorende materiaal;

  • Begeleiden van de teamsessies;

  • Houden van de individuele coachgesprekken;

  • Evalueren van de interventie.

Resultaat

  • Er staat een super gemotiveerd team van change agents dat zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de cultuurverandering.

  • Er is vastgesteld wat gamechanging gedrag is voor BSU-medewerkers.

  • Met verschillende werkvormen wordt gewerkt aan het eigen maken van deze gedragskenmerken.

  • Er is een beweging op gang gekomen die de BSU’ers zelf gaande houden.

KeyWe maakt van leiderschapsontwikkeling een avontuur! Met goede werkvormen en veel beleving. High energy, high impact.

HR manager - Technologiebedrijf

servicegerichte dame
bottom of page